Over ons

CHANGENCY is een creatief bureau voor maatschappelijke verandering. Wij bieden toegang tot een uniek netwerk van maatschappelijk betrokken ontwerpers en kunstenaars en verbinden die met veranderaars in de publieke en private sector. Samen met opdrachtgevers en andere betrokkenen komen we tot onverwachte invalshoeken en onconventionele oplossingen voor urgente sociale en ecologische vraagstukken.

Onze missie is om creativiteit te verankeren in beleid en bestuur, en de verbeelding te stimuleren bij iedereen die betrokken is bij veranderingsprocessen.

De toekomst
heeft haast

Het is te laat voor pessimisme. Om de planeet leefbaar te houden, moeten we onze manier van leven radicaal veranderen. Wat we eten, wat we dragen, hoe we onze huizen bouwen en inrichten, hoe we ons verplaatsen van A naar B. Kortom: hoe we produceren en consumeren. Dat vraagt moed en verbeeldingskracht.

Moed om vergaande maatregelen te nemen om het leven op aarde te beschermen, verbeeldingskracht om ons een voorstelling te maken van de toekomst die wij wensen. Wat hebben we echt nodig? Waar kunnen we afscheid van nemen? En wat moeten we helemaal opnieuw uitvinden? 

Wij geloven dat kunstenaars en ontwerpers cruciaal zijn bij deze transformatie. Zij durven de status quo uit te dagen, prikkelen onze verbeelding en kunnen een duurzamere toekomst voorstelbaar en tastbaar maken.

Lees het hele verhaal


Organisatie

Changency streeft niet naar winst of groei, maar naar maatschappelijke waarde. Daarom zijn we een stichting en opereren we als netwerk. Dat wil zeggen: het bureau bestaat uit een klein kernteam en beschikt over een breed netwerk van creatieve denkers en doeners.  Van onderzoekers en projectleiders tot kunstenaars en ontwerpers in diverse disciplines: beeldende kunstenaars, schrijvers, film- en theatermakers, productontwerpers, architecten, en vele anderen. Afhankelijk van de uitdaging, stellen wij teams samen die het beste bij het project passen.

Kernteam

Dagan Cohen

Oprichter/ Creatief directeur

Laura Losse

Operationeel manager

Jillem van den Ban

Ontwerper / Creatief omnivoor

Clair Williams

Ontwerper / Artdirector

Adam Murphy

Ontwerper / Facilitator

Stichtingsbestuur

Mieke Gerritzen

Ontwerper (voorzitter)

Ivar van der Zwan

Architect (secretaris)

Sandra van Beers

Cultuur professional (penningmeester)

Principes

Hart voor de publieke zaak

Economische transformatie

Wij geloven niet dat het huidige economische verhaal van tomeloze groei, consumptie en winstmaximalisatie een happy end heeft. In ons werk laten we ons inspireren door alternatieve economische modellen zoals Doughnut Economics, dat duidelijke sociale en ecologische grenzen trekt om het welzijn van mensen en de planeet met elkaar in balans te brengen.

Moedige partners

Verandering is nooit makkelijk. Er is geen naadloze overgang van het oude naar het nieuwe en dat vraagt moed en lenigheid. Moed om te versnellen, gedurfde keuzes te maken en ongewone oplossingen uit te proberen. Lenigheid om met weerstand om te gaan en klappen op te vangen. Zonder haar moedige partners kan Changency haar werk niet doen.

Ruimte voor experiment

Het zoeken naar nieuwe perspectieven en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven vraagt om ruimte voor experiment en spel. Voor Changency  zijn deze elementen geen luxe, geen nice to haves, maar onlosmakelijk verbonden met onze aanpak. Wij geloven dat onderzoeken, prototypen, spelen en testen de enige weg zijn naar vernieuwing.

Waarde van creativiteit

Changency is gedreven om de rol van kunstenaars en ontwerpers bij de aanpak van maatschappelijke opgaven te vergroten. We hebben een omslag voor ogen,  weg van bureaulades vol peperdure, ongelezen adviesrapporten naar collectief ontworpen toekomstvisies die inspireren.