Aanpak

Hoe wij verandering aanjagen

De aanpak van Changency is erop gericht de waarde van kunst en ontwerp te verankeren in  beleid en strategie. Wij streven ernaar om de capaciteit voor verbeelding te stimuleren bij iedereen die betrokken is bij veranderingsprocessen. Of het nu gaat om het communiceren van plannen en projecten, het ontwerpen en faciliteren van participatieprocessen of het ontwikkelen van duurzame materialen, producten, diensten en ruimten.

Aanpak

Change the narrative

Inspireer tot actie

Creëren van verhalen en campagnes die de status quo uitdagen, hoopgevende toekomstperspectieven bieden en aanzetten tot actie.

Bekijk projecten

Change the process

Iedereen onderdeel van de oplossing 

Het stimuleren van verbeelding bij iedereen die betrokken is bij veranderingsprocessen door kunstenaars en ontwerpers in te zetten bij actieonderzoek.

Bekijk projecten

Change the product

Ontwerp aantrekkelijke alternatieven

Inzetten van creatieve makers als aanjagers voor de ontwikkeling van producten, diensten en ruimten die goed zijn voor mens en milieu.

Bekijk projecten

Change the numbers

Laat maatschappelijke waarden tellen

Meten van de impact van projecten op basis van de maatschappelijke en ecologische waarde die ze opleveren.

Bekijk projecten

Integrale aanpak

We zien de vier benaderingen nadrukkelijk als in elkaar grijpende onderdelen van een samenhangend, cyclisch geheel. We doorlopen in de praktijk daarom vaak de gehele ontwerpcyclus met onze partners.

  1. Verandering begint met een nieuw perspectief, een nieuw verhaal. Vanuit welke visie of overtuiging wil je verandering teweeg brengen? Welke woorden en beelden gebruik je om anderen te enthousiasmeren? 
  2. Welk proces ontwerp je om tot uitvoering van je verhaal of interventie te komen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen gemotiveerd is mee te denken en creatief bij te dragen aan de oplossing? 
  3. Hoe kom je tot een aantrekkelijk alternatief? Wat zijn de randvoorwaarden voor het ontwerpen van een product, dienst of ruimtelijke inpassing die onderscheidend is, en tegelijk brede steun geniet?
  4. Hoe meet je de sociale en ecologische waarde van je interventie? Welke maatschappelijke kosten-batenoverwegingen liggen aan het project ten grondslag??
  5. En om de cirkel rond te maken: Hoe draagt het resultaat bij aan het verhaal dat je wilt vertellen?