Bibliotheken als florerende democratische ruimtes: The Europe Challenge

The Europe Challenge is een jaarlijks programma dat teams van bibliotheken en hun gemeenschappen uit heel Europa samenbrengt om lokale uitdagingen aan te pakken. Thema’s zijn onder meer: ongelijkheid, desinformatie en de klimaatcrisis. 

Via een intensief leer- en uitwisselingsprogramma krijgen 39 teams uit alle hoeken van Europa ondersteuning bij de ontwikkeling van hun initiatieven. Changency ondersteunde zowel de Challenge teams als de opdrachtgever European Cultural Foundation bij het vertellen van hun verhaal.

Benadering
Change the narrative | Change the process | Change the product


Opdrachtgever
European Cultural Foundation


Partners
Democratic Society, OBA, Fondazione Cariplo, SLiC, Public Libraries


Jaar
2022 –


Website

theeuropechallenge.eu

De uitdaging

Hoe kunnen Europese bibliotheken dienen als veilige, democratische ruimtes in tijden van polarisatie, desinformatie, klimaatontwrichting en andere grote uitdagingen?

Inzicht & strategie

Een bibliotheek is zoveel meer dan een plek waar je informatie komt halen en brengen. Als publiek toegankelijke ruimte is het een veilige plek…

….om met gelijkgestemde geesten bijeen te komen, om ideeën uit te wisselen en initiatieven te ontwikkelen.
Europese bibliotheken en hun gemeenschappen kunnen een grote(re) rol spelen in het bedenken van oplossingen voor lokale uitdagingen. Ze hebben kennis en fondsen nodig om hun initiatieven uit te voeren.

Creatief concept

Met als thema sense of beloning ondersteunt Changengy The Europe Challenge op twee manieren. Ondersteuning van de Challenge teams bij…

….het vertellen, visualiseren en tastbaar maken van hun initiatieven, en ondersteuning van de Challenge bij het op een impactvolle manier communiceren en delen van de uitkomsten.

Boek Europe Challenge
Postertentoonstelling (downloadable)

Narrowcasting slideshow (downloadable)
Groupsfoto
Challenge teams 2022-23
Challenge team België: Hack To Attract
Impressie workshops

Uitvoering

Ter ondersteuning van de Challenge teams zijn twee programma’s ontwikkeld: één over prototyping en…

….visuele) storytelling. Beide programma’s bestonden uit workshops, coaching sessies en ‘tools’.
Om de uitkomsten van de challenge te belichten, zijn diverse publicaties geproduceerd: een boek over 39 geselecteerde initiatieven, een case-video, een postertentoonstelling en een slideshow voor TV-schermen. Alle publicaties zijn op de website te downloaden en vrij te gebruiken.

Impact

In twee opeenvolgende Challenges zijn 39 teams uit 16 Europese landen ondersteund…

…Het belangrijkste doel: bibliotheken laten floreren als democratische ruimtes, door de  samenwerking tussen bibliotheken en lokale gemeenschappen te versterken. 

Om de impact van het programma te beoordelen, zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden gebruikt in verschillende fasen van de Challenge. Een paar hoogtepunten:

  • 100 procent van de deelnemers vond dat de Challenge de rol van hun bibliotheek als relevante, veilige en openbare ruimte binnen hun lokale gemeenschap versterkte.
  • 100 procent van de respondenten zei dat het programma hen een kans op internationale uitwisseling bood die ze normaal niet zouden krijgen. 
  • 91 procent van de deelnemers gaf aan dat deelname aan de Challenge een significant positieve impact had op hun lokale gemeenschap.

 

Over de opdrachtgever

De European Cultural Foundation is een onafhankelijke culturele instelling en filantropische…

…organisatie die sinds 1954 in heel Europa actief is. De stichting is gevestigd in Amsterdam en heeft als doel het ondersteunen en bevorderen van grensoverschrijdende culturele activiteiten in Europa die een bijdrage leveren aan een open, inclusieve en democratische samenleving.