Een nieuw verhaal over de energietransitie. Hoe dan? Zo dus!

Een campagne en online platform om inwoners van Noord-Holland te enthousiasmeren voor de energietransitie. Dat we de omslag moeten maken naar duurzame energie is duidelijk. De vraag is alleen: Hoe? Hoe beslissen we waar die windmolens gaan komen, bijvoorbeeld? Hoe verduurzamen we onze huizen? En hoe gaan we dat allemaal betalen. Naast heel veel ‘Hoe?’ is er gelukkig ook heel ‘Zo’. Overal in de regio geven gemeenten, inwoners, grote en kleine bedrijven het goede voorbeeld. De campagne verbindt mensen die vragen: Hoe dan? met de mensen die laten zien: ‘Zo dus!’

Benadering
Change the narrative | Change the process


Opdrachtgever
Energieregio Noord-Holland


Partners
What Design Can Do, Kennisland


Betrokken
Alle gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Holland, Liander, Energie Samen.


Jaar
2021 –


Website

Van Hoe naar Zo


Download

Onderzoeksrapport


De uitdaging

Hoe kun je inwoners perspectief en argumenten bieden waarmee…

…het gesprek over de energietransitie naast de onvermijdelijkheid ervan ook gaat over de voordelen en de kansen?

Inzicht & strategie

De energietransitie is niet alleen een financiële en technische opgave, maar ook een sociale..

…Ja, het gaat impact hebben, maar de omslag naar duurzame energie biedt ook volop kansen en mogelijkheden. Zet in op een collectieve inspanning in plaats van individuele gedragsverandering. Laat zien dat ook overheden, maatschappelijke organisaties, grote en kleine bedrijven de omslag maken.

Creatief concept

Het ‘waarom’ van de energietransitie is niet langer een vraag. Nu ligt de focus op het ‘hoe’. Hoe beslissen we…

..samen waar die windmolens komen, bijvoorbeeld? Hoe verduurzamen we onze huizen en buurten? En hoe gaan we dat allemaal betalen? Er zijn wel duizenden van die vragen. Gelukkig is ook heel veel ‘Zo!’. Buurtbewoners, energiecoöperaties, ondernemers en gemeenten geven overal in Noord-Holland al het goede voorbeeld. Met deze campagne verbinden we mensen die zich afvragen: Hoe dan? met de mensen die laten zien: ‘Zo dus!’.

Poster campagne
Windmolens in het uitzicht? Zo doen ze dat in Koggenland!
Niet genoeg vakmensen voor de energietransitie? Zo doen ze dat bij het Horizon College!
Wat kun je nou als buurt doen? Zo doen ze in Amsterdam Zuid-Oost!
Geen eigen dak, toch zonnepanelen? Zo doen ze dat in Haarlem!

Platform vanhoenaarzo.nl


Uitvoering

Een campagne en online platform met inspirerende verhalen en concrete handelingsperspectieven voor inwoners en bedrijven.

De campagne bestaat uit diverse video’s, posters, blogartikelen en social media posts. De communicatie heeft niet één centrale afzender. Iedereen die de verhalen deelt of erop varieert is afzender, Daarom zijn alle campagnematerialen voor iedereen beschikbaar in de vorm van een communicatie-toolkit.

Impact

Doel van de campagne is om gemeenten, waterschappen, energiecooperaties en andere belanghebbenden de middelen..

… te bieden om met inwoners het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden en kansen van zonne- en windenergie.En daarmee de uitvoering van regionale energietransitie van Noord-Holland te versnellen.

Bij aanvang sloten 4 gemeenten, twee energiecoöperaties en één netbeheerder zich aan bij de campagne. Dat wil zeggen: zij deelden actief de communicatiemiddelen van de campagne.

Bij de vervolgcampagne (najaar 2023) sluiten meer dan 10 gemeenten zich aan. En krijgt de campagne een landelijk karakter.

Over de opdrachtgever

Het programmabureau RES (Regionale Energie Strategie) helpt alle betrokken partijen om de RES in Noord-Holland uit te voeren…

…Zij begeleidt het bestuurlijk proces, brengt partijen met elkaar in verbinding en biedt inhoudelijke ondersteuning.

De campagne is van ‘Hoe naar Zo’ is het resultaat van uitgebreid onderzoek dat onder meer bestond uit: interviews met vooraanstaande experts, co-creatie sessies met inwoners, gemeenten, energiecoöperaties, wetenschappers en creatieve makers.