Een open platform voor pioniers in de donuteconomie

De donuteconomie is een belangrijke inspiratiebron voor steeds meer mensen, organisaties en steden die werken aan een sociaal en ecologisch duurzame samenleving. In 2020 werd de Amsterdam Donut Coalitie (ADC) opgericht, een platform met als doel lokale veranderaars met elkaar te verbinden, gezamenlijke inspanningen zichtbaar te maken en zo de regio ‘in de donut’ te helpen. 

In samenwerking met grafisch ontwerper Mark – Machine – Klaverstijn ontwikkelden we in 2021 een visuele identiteit en communicatie-toolkit die het open karakter van de coalitie onderstreept.

Benadering
Change the narrative


Opdrachtgever
Amsterdam Donut Coalitie


Partners
Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Olympia, Pakhuis de Zwijger, Groene Hub, Innomics, Yes&More, Donut Bakkerij


Jaar
2021 –


Website

Amsterdam Donut Coalitie

Uitdaging

De donuteconomie is work in progress. Het is niet af. In Amsterdam en in talloze andere…

…steden wereldwijd wordt door mensen samengewerkt en onderzocht wat de donut betekent voor hun organisatie, buurt of stad. Hoe ontwikkel je een visuele stijl die recht doet aan het open, zoekende karakter van de beweging?

Inzicht & creatief concept

In het boek Doughnut Economics, zegt schrijver Kate Raworth: “The most powerful tool in economics is…

not money, nor even algebra. It is a pencil. Because with a pencil you can redraw the world.”

De omslag van haar boek toont een donut, getekend met wit krijt op een schoolbord. De schets, het onaffe en het samen bouwen aan een nieuwe beweging werden de centrale bouwstenen van de visuele identiteit van de ADC. Om het work in progress te onderstrepen is gekozen voor ontwerpelementen als ruitjespapier, handgeschreven lettertypes en post-its in verschillende kleuren.

Het gevoel dat we met de website oproepen, is dat van een prikbord waar allerlei ideeën, beelden en teksten op geprikt kunnen worden. Deze open en laagdrempelige structuur komt in de praktijk ook tot uiting: het grootste deel van de content op de website is afkomstig van de community, van projecten en nieuwsberichten tot oproepen en evenementen.

Homepage ADC
Community page ADC
Poster Donut Festival 2022
Poster Donut Festival 2023

Impressie Donut Festivals 2021-2023


Uitvoering

De visuele identiteit komt naast de website ook terug in de ontwerpen voor social media en in een open…

…communicatie-kit met onder andere presentatie-templates waar alle leden van ADC gebruik van kunnen maken. 

We doen elk jaar een creatieve bijdrage aan het grote Donut Festival dat de ADC sinds 2021 organiseert. Op diverse locaties in de stad laten pioniers zien hoe de donuteconomie in de praktijk werkt: in de wijken, bij de gemeente, bij bedrijven en onderwijsinstellingen.

Changency verzorgt jaarlijks de communicatie en ontwikkelde de blauwdruk voor  verschillende events en co-design workshops. In 2023 creëerden wij de visuele identiteit voor Global Donut Day – een spin-off van de Amsterdam Donut Dag, waarbij over de hele wereld 30 groepen en netwerken lokale Donut Festivals organiseren op dezelfde dag.

Impact

Sinds 2020 hebben bijna 1300 leden zich bij de Amsterdam Donut Coalitie aangesloten, zijn er ruim honderd…

…donut-initiatieven op het platform geplaatst en werden er 150 kleine en grote donut-evenementen georganiseerd. In 2023 is de ADC versterkt met de actieve participatie van de gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Olympia uitzendbureau en diverse programmapartners.