Change the process

Change
the
process

Iedereen onderdeel van de oplossing 
Wij stimuleren de verbeelding bij iedereen die betrokken is bij veranderingsprocessen door kunstenaars en ontwerpers in te zetten bij actieonderzoek. Uitgaande van design thinking principes ontwerpen en faciliteren onderzoeksprogramma’s rondom concrete maatschappelijke opgaven. Daarin trekken opdrachtgevers samen op met burgers, experts en creatieve makers om uitdagingen vanuit diverse perspectieven te bekijken en potentiële oplossingen te verkennen.

Onze overtuiging is dat een duurzame transitie ook een democratische is, waarbij degenen die door beleid beïnvloed worden, actief kunnen deelnemen aan de totstandkoming ervan.  

Een nieuw verhaal over de energietransitie. Hoe dan? Zo dus!

Actieonderzoek Communicatie

Bibliotheken als florerende democratische ruimtes: The Europe Challenge

Communicatie Programmaontwerp

Een parkeerplaats die energie opwekt én mensen blij maakt

Actieonderzoek

Meer over onze benadering

Change the narrative

Inspireer tot actie

Creëren van verhalen en campagnes die de status quo uitdagen, hoopgevende toekomstperspectieven bieden en aanzetten tot actie.

Bekijk projecten

Change the product

Ontwerp aantrekkelijke alternatieven

Inzetten van creatieve makers als aanjagers voor de ontwikkeling van producten, diensten en ruimten die goed zijn voor mens en milieu.

Bekijk projecten

Change the numbers

Laat maatschappelijke waarden tellen

Meten van de impact van projecten op basis van de maatschappelijke en ecologische waarde die ze opleveren.

Bekijk projecten