Change the numbers

Change
the
numbers

Laat maatschappelijke waarden tellen
Wij meten de impact van projecten op basis van de maatschappelijke en ecologische waarde die zij opleveren. Van de (potentiële) reductie van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen tot het regenereren van ecosystemen en het vergroten van sociale verbinding en menselijk welzijn. Daarbij werken wij met zowel evidence-based als experimentele methoden om impact te definiëren, te monitoren en te evalueren.

Bibliotheken als florerende democratische ruimtes: The Europe Challenge

Communicatie Programmaontwerp

Meer over onze benadering

Change the narrative

Inspireer tot actie

Creëren van verhalen en campagnes die de status quo uitdagen, hoopgevende toekomstperspectieven bieden en aanzetten tot actie.

Bekijk projecten

Change the process

Iedereen onderdeel van de oplossing 

Stimuleren van verbeelding bij iedereen die betrokken is bij veranderingsprocessen door kunstenaars en ontwerpers in te zetten bij actieonderzoek.

Bekijk projecten

Change the product

Ontwerp aantrekkelijke alternatieven

Inzetten van creatieve makers als aanjagers voor de ontwikkeling van producten, diensten en ruimten die goed zijn voor mens en milieu.

Bekijk projecten